ศุกร์สดใส โชติเวชร่วมใจ แต่งกายด้วยผ้าไทย

กิจกรรม “ศุกร์สดใส โชติเวชร่วมใจ แต่งกายด้วยผ้าไทย”
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นอีกครั้งที่กิจกรรมนี้ได้รับร่วมมือร่วมใจในการแต่งด้วยผ้าไทยกันหลายท่านเลยคะ หากท่านใดที่งานศิลปวัฒนธรรมพลาดไปต้องขออภัยด้วยค่ะ ครั้งต่อไปวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 นะคะ อย่าพลาดกันนะค่ะ

6 7