ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 4 (สำหรับวุฒิ ม.6)

โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 4 (สำหรับวุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

🌐ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับของแต่ละสาขาวิชา ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ(ทอป)
▶️ https://www.mytcas.com/search/

🌐รายละเอียดการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
▶️ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T4-63.pdf

📌สมัครผ่านระบบ www.mytcas.com

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-2260316